กรุณาอ่านข้อตกลงการเป็นสมาชิก

ผู้ใช้บริการต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1. ต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้ตามความจริง
2. ต้องรักษาชื่อสมาชิก (username) และรหัสผ่าน (password) ไว้เป็นความลับ
3. หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบตามชื่อสมาชิกนั้น
4. หากผู้ให้บริการตรวจสอบพบการใช้งานที่ผิดประเภท สามารถยกเลิกสิทธิการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   - ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
   - ผู้ใช้บริการไม่รักษาชื่อสมาชิก (username) และรหัสผ่าน (password) ไว้เป็นความลับ
   - ผู้ใช้บริการ ใช้งานระบบไม่ถูกต้อง ตามกฏหมายหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน หรือมีการใช้งานที่มีเจตนาทุจริต
ยืนยันเข้าใจและยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ ทั้งหมด


ระบบเติมเงินออนไลน์ที่พร้อมบริการ

เติมเงินมือถือออนไลน์


บัตรเกมส์ออนไลน์

Welovetopup.com สนับสนุน DANE (DNSSEC) และ HSTS