คู่มือ

คุณสามารถศึกษาการใช้งานระบบของ Welovetopup.com ได้ก่อนที่เมนูนี้ เพื่อให้ง่ายต้องการค้นหาข้อมูลเราแยกแยะข้อมูลตามหัวข้อไว้ทางด้านซ้ายแล้ว

เมื่อเข้าระบบมาแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินได้ที่เมนู โดยเมื่อคลิกเมนูนี้แล้วระบบจะเข้าสู่หน้าจอแจ้งโอนเงินให้ทันที


หน้าจอเมื่อคลิกเข้ามาระบบจะให้เลือกต้องการโอนเงินเป็นเครดิตด้วยวิธีใด

 

หากคุณเลือกแจ้งโอนเงินปกติให้คุณโอนเงินเข้าตามบัญชีที่เปิดไว้ให้ตามสะดวก และใช้หน้าจอนี้สำหรับแจ้งการโอนเงินเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว จะโอนเงินเป็นเครดิตให้คุณทันที โดยปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที


หน้าจอแสดงรายละเอียดหน้าการแจ้งโอนเงินปกติ

 

หากคุณเลือกแจ้งโอนเงินผ่าน True Money ระบบจะให้คุณกรอกรหัสบัตร True Money เข้ามาโดยระบบจะหักค่าธรรมเนียมใช้ระบบ 10% กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะหากกรอกรหัสผ่านผิด 3 ครั้งระบบจะ Lock ไม่ให้ท่านใช้งานโอนเงินผ่าน True Money ทันที


หน้าจอแสดงรายละเอียดหน้าการโอนเงินผ่าน True Money

 

 

ระบบเติมเงินออนไลน์ที่พร้อมบริการ

เติมเงินมือถือออนไลน์


บัตรเกมส์ออนไลน์

Welovetopup.com สนับสนุน DANE (DNSSEC) และ HSTS