เกี่ยวกับเรา

วีเลิฟท๊อปอัพ หรือ Welovetopup.com เราเป็นผู้ให้บริการเติมเงินออนไลน์แบบหลากหลายบริการ ตั้งแต่ เติมเงินมือถือออนไลน์ ซื้อบัตรเกมส์บัตรเงินสดออนไลน์ รับชําระค่าสาธารณูปโภคออนไลน์ รวมทั้งเรายังให้บริการส่ง SMS ราคาถูกให้กับสมาชิกได้ใช้บริการ โดยแต่เดิมวีเลิฟท๊อปอัพเป็นผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ฝากวางเครื่องเซิฟเวอร์มาก่อน (Server Colocation) แต่เพื่อเป็นการขยายธุรกิจ และให้เกิดความหลากหลายในท้องตลาดทางวีเลิฟท๊อปอัพจึงรวบรวมทีมงานพัฒนาระบบเติมเงินออนไลน์นี้ขึ้นมา

โดยวีเลิฟท๊อปอัพได้พัฒนาระบบเติมเงินออนไลน์ขึ้นมาเองทั้งหมดด้วยทีมงานที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูง และด้วยประสบการณ์ในการทำธุรกิจเติมเงินออนไลน์มาหลายปี ทำให้เราทราบถึงปัญหาของคู่แข่ง จุดเด่น จุดแข็ง และจะทำให้เราไม่มีปัญหาเหมือนคู่แข่งที่ผ่านๆ มา บนระบบที่มีเสถียรภาพสูง แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ มีการสำรองข้อมูลอย่างเป็นระบบแบบแยกส่วนและพื้นที่

โดยหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อเราได้โดยตรงที่

ตรวจสอบสถานะ และข่าวสารล่าสุดของการทำงานของระบบทั้งเว็บไซต์ทั้งหมดได้ที่ http://status.welovetopup.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy  Policy)

ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดยวีเลิฟท๊อปอัพ มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าของวีเลิฟท๊อปอัพ แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับวีเลิฟท๊อปอัพ คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น วีเลิฟท๊อปอัพ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของวีเลิฟท๊อปอัพ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพ ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพ

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของวีเลิฟท๊อปอัพ ตรวจสอบอัตราต่างๆ ของวีเลิฟท๊อปอัพ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวีเลิฟท๊อปอัพได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่วีเลิฟท๊อปอัพ หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับวีเลิฟท๊อปอัพ และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากวีเลิฟท๊อปอัพ

วีเลิฟท๊อปอัพสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพได้อย่างต่อเนื่อง วีเลิฟท๊อปอัพอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจจ์ต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพ

วีเลิฟท๊อปอัพอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับวีเลิฟท๊อปอัพ และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนใช้บริการการเติมเงิน ชำระเงิน เรียกเก็บค่าบริการของวีเลิฟท๊อปอัพ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของวีเลิฟท๊อปอัพนั้น วีเลิฟท๊อปอัพอาจใช้ระบบ "คุกกี้" (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพ โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดยวีเลิฟท๊อปอัพ และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของวีเลิฟท๊อปอัพ

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าขอวีเลิฟท๊อปอัพนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของวีเลิฟท๊อปอัพ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หากวีเลิฟท๊อปอัพไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว วีเลิฟท๊อปอัพจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวลูกค้าแก่วีเลิฟท๊อปอัพ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่วีเลิฟท๊อปอัพแล้ว วีเลิฟท๊อปอัพจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของวีเลิฟท๊อปอัพ

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของวีเลิฟท๊อปอัพจะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่วีเลิฟท๊อปอัพ และท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์มายังวีเลิฟท๊อปอัพ วีเลิฟท๊อปอัพจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและวีเลิฟท๊อปอัพ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วีเลิฟท๊อปอัพจะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ วีเลิฟท๊อปอัพจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่วีเลิฟท๊อปอัพ หรือ

2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ

3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ

4. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น วีเลิฟท๊อปอัพอาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของวีเลิฟท๊อปอัพ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ วีเลิฟท๊อปอัพยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้

วีเลิฟท๊อปอัพอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของวีเลิฟท๊อปอัพ และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของวีเลิฟท๊อปอัพ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับวีเลิฟท๊อปอัพ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของวีเลิฟท๊อปอัพนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของวีเลิฟท๊อปอัพไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่วีเลิฟท๊อปอัพได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของวีเลิฟท๊อปอัพ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของวีเลิฟท๊อปอัพด้วยเช่นกัน

ในบางโอกาสวีเลิฟท๊อปอัพอาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับวีเลิฟท๊อปอัพ อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว วีเลิฟท๊อปอัพสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิดบัญชีกับวีเลิฟท๊อปอัพด้วย

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

วีเลิฟท๊อปอัพจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

วีเลิฟท๊อปอัพมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลทางการใช้งานต่างๆ ของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ วีเลิฟท๊อปอัพยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

คำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)

วีเลิฟท๊อปอัพจัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของวีเลิฟท๊อปอัพ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างท่านกับวีเลิฟท๊อปอัพ ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม วีเลิฟท๊อปอัพสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง วีเลิฟท๊อปอัพสงวนสิทธิ์ของวีเลิฟท๊อปอัพในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด

หมายเหตุ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้โดยละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใด ๆ ของเว็บไซต์ หมายถึงท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์ในขณะนี้

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ ของวีเลิฟท๊อปอัพ ข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นไม่สามารถที่จะทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ โดยแจ้งชัดจากวีเลิฟท๊อปอัพก่อน ทั้งนี้เว้นแต่ จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์

ข้อมูล

ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่าง ๆ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของวีเลิฟท๊อปอัพ ผลิตภัณฑ์และบริการบางชนิด วีเลิฟท๊อปอัพขอสงวนสิทธิ์ ที่จะให้บริการในเฉพาะพื้นที่ ท่านอาจไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่มีการกล่าวถึงในเว็บไซต์ ทั้งนี้ วีเลิฟท๊อปอัพสงวนสิทธิในการกำหนดความเหมาะสม ผลิตภัณฑ์และบริการ เกี่ยวกับการลงทุน ที่นำเสนอในเว็บไซต์
1. ไม่เป็นจำนวนเงินที่มีอยู่ในวีเลิฟท๊อปอัพ
2. เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ปัจจัยเสี่ยงเป็นสำคัญ รวมตลอดถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนในวีเลิฟท๊อปอัพ

ข้อจำกัดความรับผิด

วีเลิฟท๊อปอัพไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ รวมตลอดถึง (แต่ไม่เป็นการจำกัด) ความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าวีเลิฟท๊อปอัพหรือตัวแทนของวีเลิฟท๊อปอัพ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเตอร์เน็ตอื่น ผ่านเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพ เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้องแม่นยำ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับการสำรวจ รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบ หรือรับรองโดยวีเลิฟท๊อปอัพแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การเสนอให้พิจารณา

การให้ข้อมูลต่าง ๆ ต่อวีเลิฟท๊อปอัพโดยผ่านทางเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพ จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของวีเลิฟท๊อปอัพ วีเลิฟท๊อปอัพสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ แนวความคิด และวิธีการที่วีเลิฟท๊อปอัพพิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทั้งวีเลิฟท๊อปอัพและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพ รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ของวีเลิฟท๊อปอัพ การสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพ หรือการให้ข้อมูลใดๆผ่านเว็บไซต์ของวีเลิฟท๊อปอัพ เป็นการแสดงว่าท่านได้อ่าน และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์นี้ และเพื่อเป็นการแสดงว่า ท่านต้องการที่จะลงทะเบียนไว้กับวีเลิฟท๊อปอัพ และต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จากวีเลิฟท๊อปอัพ ซึ่งการให้ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถือว่า ท่านได้ทำการลงทะเบียนกับวีเลิฟท๊อปอัพ โดยท่านจะเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ ในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการจากวีเลิฟท๊อปอัพ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว
 

ระบบเติมเงินออนไลน์ที่พร้อมบริการ

เติมเงินมือถือออนไลน์


บัตรเกมส์ออนไลน์

Welovetopup.com สนับสนุน DANE (DNSSEC) และ HSTS